Arbejdsmiljø certificering - Smiley ordningen

Arbejdsmiljø certificering
Arbejdstilsynet har haft foretaget et uanmeldt og lovpligtigt screeningsbesøg hos Vagtteam DK. Arbejdstilsynets opgave under screeningsbesøg er at danne sig et billede af de faktiske arbejdsmiljø forhold på arbejdspladsen. Blandt Arbejdstilsynets vigtigste opgaver er at tilse om virksomhederne overholder gældende lovgivning på arbejdspladsen. Emner som det psykiske og fysiske arbejdsmiljø holdes altid under særligt fokus i Vagt- og Sikkerhedsvirksomheder.

Arbejdstilsynet har under besøget været i dialog med Vagtteam DKs ledelse, de ansatte og ikke mindst Arbejdsmiljø Organisationen (AMO) i Vagtteam DK.

Grøn Smiley
Arbejdstilsynets screeningsbesøg resulterede i en grøn smiley til Vagtteam DK. Den grønne smiley viser, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet.

                        Klik på nedenstående link får at se Vagtteam DKs grønne smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside
                                                                                 Vagtteam DKs grønne smiley