Mission/Vision

Mission
At bidrage til at sikkerheden optimeres hos vore kunder og medvirke til at sikre samfundets værdier i det hele taget. At give vores delbidrag til at forebygge kriminalitet og medvirke til at samfundet ikke oplever en yderligere forråelse.

For at leve op til denne mission fokuserer vi på følgende overordnede målsætninger:
          - Følge branchens anbefalinger og etiske regelsæt
          - Sikre et vedvarende fokus på udviklingen indenfor kriminalitetsbekæmpelse
          - Følge med i den teknologiske udvikling på markedet
          - Være i relation og dialog med kundernes beslutningstagere
          - Arbejde kontinuerligt med vores koncepter og særlige sikkerhedsløsninger 

Vision
Vagtteam DK vil være et vagtselskab, der effektivt leverer kompetente ydelser, rådgivning og vejledning af høj kvalitet. Med et værdibaseret udgangspunkt, vil vi være proaktive og turde tænke nyt og anderledes i bestræbelserne på at sikre vores kunders værdier.
 
Vore medarbejdere skal være specialister og kunne arbejde teambaseret med fokus på læring og optimering af processer. Vi bestræber os på at løse opgaver hvor der skabes en løbende faglig udvikling, som gør det muligt at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere og ledere.

Værdigrundlag og etik
Ved vores medlemskab af Sikkerhedsbranchen, har vi tiltrådt de etiske regler og det særlig ansvar som følger af medlemskabet. Det betyder bl.a at vi garanterer god forretningsskik og at vi har et særligt ansvar overfor politi, retsvæsen, forsikringsorganisationer og andre institutionelle samarbejdspartnere for branchen. Vi skal vedvarende sikre et bæredygtigt grundlag, således at vi på betryggende vis kan sikre vores kunder og medarbejdere forudsigelighed i eksistens og leverancer. Vi vil være bevidste om kvaliteten af vores serviceydelser og vi vil møde såvel vores kunder som medarbejdere med respekt og dialog. Vi vil ved fælles refleksion medvirke til, at vi bidrager til, at den ledelsesmæssige tilgang, krav og normer til enhver tid afspejler et højt professionelt niveau.

Vi sigter mod at være en attraktiv arbejdsplads, der er præget af et vedvarende fokus på udvikling, effektivitet og samarbejde. Arbejdsbetingelserne skal være kendetegnet ved et udfordrende sundt og sikkert arbejdsmiljø – endvidere at ansvarlighed og engagement værdsættes og hvor mangfoldighed trives og betragtes som et aktiv, såvel indadtil som udadtil i virksomheden.