PrøvekøbTilbage til Ydelser & Produkter >

Prøvekøb

Prøvekøb er en ydelse som er del af svindbekæmpelsen. Ydelsen er tæt forbundet med Mystery Shopping, men kan tilrettelægges i større eller mindre forløb og omfang. Kort og godt, så ”prøver vi jeres medarbejdere af”. Vore prøvekøbere kontrollerer at medarbejderne overholder gældende aftaler og rutiner, og tillige om de er årvågne overfor den enkelte kunde.

Mange detailvirksomheder har indført prøvekøb, som en del af kundebetjeningen og som et delelement af en svindbekæmpelse.

Vi aflægger særlige rapporter på baggrund af vores prøvekøb og således får kunden et stærkt beslutningsgrundlag og særlig indsigt i de enkelte medarbejderes ageren, service-tilgang, opmærksomhed osv. Vores tilbagerapportering er underlagt stramme tidsfrister og procedurer, inden for hvilke kunden modtager materialet i digitalt format.

Disse rapporter viser dog kun sit egentlige værd og effekt, hvis de følges op på ledelsesniveau. Vi tilbyder derfor både konceptet herfor og ligeledes deltagelse i disse opfølgningsmøder og konkret evaluering af den enkelte. Vi har stor ekspertise heri, og har stor parathed i forhold til forbedringstiltag.