UdgangskontrolTilbage til Ydelser & Produkter >

Udgangskontrol

Dette er en af vore supplerende ydelser i paletten indenfor svindbekæmpelse. En udgangskontrol tilrettelægges enten som et permanent kendt tiltag i en virksomhed, eller som en stikprøvevis kontrol, med jævne mellemrum.

Kontrollen skal sikre at medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere ikke medtager andre varer end deres egne og dem der er betalt for. En permanent udgangskontrol medfører en fast rutine for området, hvor en stikprøvevis kontrol har en præventiv virkning. Begge former for kontrol har ofte stor betydning for det samlede svind.

Vi har stor erfaring i at udøve disse kontroller, som alle skal foregå med en vis behændighed og således at ingen føler sig krænket af kontrollens tilstedeværelse eller omfang. Et væsentligt element i tilrettelæggelsen af disse kontroller, er selve italesættelsen heraf og samarbejdet med tillidsrepræsentanter og sikkerhedsansvarlige i virksomheden.

Vi tilbyder gerne et uforpligtende møde om muligheder for udgangskontrol.