Risk Management Tilbage til Ydelser & Produkter >

Risk Management  - vi tilbyder en kompetent sikkerhedschef

En strategi handler om at skabe en plan, hvori er indlagt en risikoanalyse i forhold til at opnå bestemte mål. Risk Management bliver mere og mere benyttet, også i detailbranchen. Der er tale om en metode til kvalitetssikring som har til formål at afdække omfanget/ antal af nødvendige og relevante mekanismer og tiltag, som kan bidrage til at udvikle kvaliteten af de løbende arbejdsgange eller produkter.

Formålet er - ud fra temaer - at vurdere det hidtidige kvalitetsarbejde og fremkomme med anbefalinger til hvordan indsatsen kan styrkes og skærpes i et fremadrettet tilrettelagt kvalitetsarbejde. Styrken er at sikre fokus på interne forretningsgange, værdistrøms-analyser og processer, som løbende sikrer kvaliteten. Der er tale om et ledelsesinstrument, som i høj grad understøtter andre tiltag med at arbejde konkret med kvalitetsforbedringer, og dermed at mindske muligheder for dyre fejl.

Vores koncept handler konkret om at stille en kompetent sikkerhedschef til jeres disposition!

På konsulent-basis tilbyder vi at kvalificere en Risk Management plan, med alle nødvendige forretningsgange, for derved at minimere risikoområder. Risikostyring kan skabe merværdi for jeres virksomhed. Formålet er endvidere at reducere mængden af udgifter, til det lavest mulige niveau.

Vi tilbyder endvidere at udarbejde en håndbog med arbejdsgange, hvor temaer kunne være: kvalitetskontrol, standarder, proces-oversigter, egenkontrol, varesikring og helt elementære temaer såsom arbejdsskadesager, evakuering, lukkerutiner, varemodtagelse og lign. Alle disse emner kan være dele af de samlede tiltag som skal skabe det kvalificerede fundament for Risk Management.

Vores ansvarlige for vores Risk Management konceptet er en kompetent og erfaren sikkerhedschef og specialist på området, med over 25 års erfaring fra forskellige internationale virksomheder.

Kontakt os for et uforpligtende møde, hvor vi kan konkretisere vores ydelser og fremsende Jer et konkret tilbud på en Risk Management plan  i jeres virksomhed.