Svindkursus for ledere & cheferTilbage til Ydelser & Produkter >

Svindkurser for ledere & chefer

Ledere og chefer skal klædes særligt på i forhold til svindbekæmpelse. Udover at skærpe fokus på svind og tab, så skal svind her ses i en bredere kontekst, end blot simpelt tyveri forårsaget af kunder eller medarbejdere. Mystery shopping og Auditering er særlige tilgange til svindbekæmpelse og indsigt i medarbejder-adfærd.

Det er en kendt sag, at ledere og chefer er foregangsbilleder som medarbejderne spejler sig i. Deres adfærd, rutiner, arbejdskultur vil være herskende for de vaner som virksomheden opbygger. Man kan ikke beordre en kultur og man kan ikke beordre et holdningsskifte - det kræver en mere processuel tilgang og et mere anerkendende og værdsættende sigte. Chefer skal gå foran og skal have blik for mange samtidige aspekter i virksomheden. Her skal der ligeledes være et særligt blik på svind og på forebyggelse heraf. Vores kursus klæder chefer og ledere bedre på til denne opgave. 

Helt konkret tilbyder vi redskaber til at styrke medarbejdernes bevågenhed og fokus på svind i det daglige arbejde og i de indarbejdede rutiner. Fokus er på en skærpet fælles opmærksomhed på svind, kombineret med konkrete handlemuligheder. Et bredere perspektiv på forebyggelse af svind minimerer risici for tab. Vi gennemgår en række opmærksomhedspunkter med henblik på at modvirke tyveri og organiseret kriminalitet/tyveri og vi fokuserer på forskellige typer af svindkilder, adfærd, kropssprog, varegrupper mv. Kurset har et teoretisk fundament, men tilføres eksempler fra den virkelige verden, herunder ”rekvisitter” fra autentiske tyveri-forsøg.

Vi fremviser nogle video-klip, som tydeliggører tyveri-forløbet og præciserer vigtigheden af de efterfølgende handlinger. Selve håndteringen af den enkelte tyveri-sag, kan være altafgørende for det videre forløb, herunder om selve håndteringen kan bære en sag og at man ikke begår ”selvtægt” udover et acceptabelt niveau. Netop håndteringen af situationen er udslagsgivende for om sagen holder hele vejen fra politi til anklagemyndighed og videre via domstolene.    

Vi minder om, at bag alle forsøg på tyveri, er der individuelle bevæggrunde og menneskeskæbner i spil. Vores værdigrundlag og menneskesyn og herunder kundens interne politik for håndtering af disse ”sager” er ligeledes vigtige elementer i hele tilgangen til svind, tyveri og forebyggelse heraf.

Det generelle forløb kan gennemføres på 2-timer, hvorimod et egentligt svindseminar kan skræddersyes efter behov.