TilsynsvagtTilbage til Ydelser & Produkter >

Tilsynsvagt

En tilsynsvagt foretager tilsyn med ejendomme, byggepladser og virksomheder. Det er der oftest behov for i ydertimer om natten, eller ved bygge- og ombygningsprojekter. En patruljevagt skal sikre og forebygge at små situationer ikke udvikler sig til egentlige katastrofer.

Vi tilsikrer at alt er forsvarligt lukket og låst og at bygningen er forladt på betryggende vis. Vand, varme, el, køl/frys, midlertidige installationer er væsentlige opmærksomhedspunkter for et vagttilsyn. Hærværk og uvedkommende indtrængen på grund eller private områder kan være et problem og vi sørger for at sikre dette efter nærmere aftale.

Vi tilpasser vores tilsyn, således at vores tilstedeværelse forekommer på forskellige tidspunkter. Såfremt at vores vagtpatruljer bliver opmærksomme på større problemer, kan vi stille med en fastvagt med kort varsel og således sikre kundens værdier og ejendom i den helt akutte fase.

Vores vagtpatruljer er i løbende kontakt med kontrolcentralen og er altid parate til at agere hurtigt og effektivt, alt efter situations alvor og de aftalte forholdsordrer. En aftale om tilsynsvagt indbefatter tillige et stærkt element af forebyggelse og præventiv tilgang.

Få et tilbud på tilsynsvagt her.